• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 227/GSQL-GQ3 năm 2019 về tạm nhập tái xuất hàng hóa đã xuất khẩu để bảo hành do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 227/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/GSQL-GQ3
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa đã xuất khẩu để bảo hành

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Mỹ Lan.
(Đ/c: KCN Long Đức, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)

Trả lời công văn số BOD18.41-TT/MLG ngày 20/12/2018 của Công ty Cổ phần Mỹ Lan báo cáo vướng mắc thực hiện thủ tục tạm nhập tái xuất máy in đã qua sử dụng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh liên quan đến chính sách quản lý đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất để sửa chữa bảo hành thì liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
-
Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Điều 15. Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác
...
2. Thương nhân được tạm nhập hàng hóa mà thương nhân đã xuất khẩu để tái chế, bảo hành theo yêu cầu của thương nhân nước ngoài và tái xuất khẩu trả lại thương nhân nước ngoài. Thủ tục tạm nhập, tái xuất thực hiện tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 227/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 227/GSQL-GQ3

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406321