• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2273/TCHQ-TXNK năm 2018 về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với mặt hàng tro bay xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2273/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2273/TCHQ-TXNK
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với mặt hàng tro bay xuất khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam.
(Đ/c: Số nhà 216, Tổ 02, Đường Trường Chinh, phường Đồng Xuân, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/AMG-TCHQ ngày 26/03/2018 của công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan và phân loại mặt hàng tro bay xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Trường hợp chưa rõ, Công ty có thể liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi cục hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về phân loại hàng hóa:

Căn cứ điểm 2 Điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan thì việc phân loại hàng hóa phải căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành Phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối chiếu với quy định trên, Công ty không cung cấp tài liệu kỹ thuật liên quan đến mặt hàng như hàm lượng, công dụng, quy cách đóng gói... kèm công văn số 01/AMG-TCHQ nêu trên nên cơ quan Hải quan không có cơ sở để phân loại hàng hóa.

Tổng cục Hải quan trả lời để công ty được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c)
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Điều 16. Phân loại hàng hóa
...
2. Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2273/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 27/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2273/TCHQ-TXNK

306

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380905