• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 228/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 228/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 228/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 61/QĐ-BXD ngày 17/01/2013 về Thành lập Đoàn kiểm tra cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại các cửa sông giáp biển để xuất khẩu (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra).

Theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 300/UBND-NNTN ngày 22/01/2013 về việc đề nghị thống nhất khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực Cửa Đại, xã Nghĩa An và Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt và Công ty cổ phần Trường Phát Lộc, Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế, có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi và thống nhất về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu tại dự án nạo vét khơi thông luồng lạch khu vực tại khu vực Cửa Đại, xã Nghĩa An và Nghĩa Phú, huyện Tư nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi có tận thu cát nhiễm mặn của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt và Công ty cổ phần Trường Phát Lộc (tại Biên bản làm việc 01/BB-ĐKT ngày 01/02/2013).

Trên cơ sở kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi và báo cáo của Đoàn kiểm tra, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt và Công ty cổ phần Trường Phát Lộc làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực Cửa Đại, xã Nghĩa An và Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa và xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định hiện hành của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt và Công ty cổ phần Trường Phát Lộc trong quá trình thực hiện dự án nạo vét có tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu, đặc biệt lưu ý đến tác động môi trường, sạt lở bờ sông và an toàn đường thủy, hàng hải trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời, có báo cáo về tình hình triển khai Dự án cùng với các đề xuất và kiến nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 25/6/2013.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về thống nhất khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực Cửa Đại, xã Nghĩa An và Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt và Công ty cổ phần Trường Phát Lộc. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Hải quan;
- Chi cục Hải quan Quảng Ngãi; Đà Nẵng;
- Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt;
- Công ty cổ phần Trường Phát Lộc;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 228/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 08/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 228/BXD-VLXD

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
173856