• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2283/UBND-XD năm 2013 đính chính văn bản do tỉnh Yên Bái ban hành

Tải về Công văn 2283/UBND-XD
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2283/UBND-XD
V/v: Đính chính văn bản

Yên Bái, ngày 17 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,
Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa thể thao và Du lịch, Công thương, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Ngày 30/9/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020.

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, tại Điều 2 của Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ghi là: "Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành".

Nay UBND tỉnh xin đính chính lại là: "Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành"./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, XD, TH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Huy Tuấn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2283/UBND-XD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Trần Huy Tuấn
Ngày ban hành: 17/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2283/UBND-XD

416

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210574