• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2284/VPCP-KTN chủ động phòng, chống hạn, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất vụ mùa, hè thu năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2284/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2284/VPCP-KTN
V/v chủ động phòng, chống hạn, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất vụ mùa, hè thu năm 2014

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong những tháng đầu năm 2014, dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên đều thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, dòng chảy vùng thượng nguồn các sông ở mức thấp (tại một số nơi mực nước đã xuống mức thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc). Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương (thông báo số 67/BDTƯ ngày 13 tháng 3 năm 2014), trong thời gian tới, lượng mưa hầu hết các khu vực ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận mùa mưa có khả năng muộn hơn bình thường. Để chủ động phòng, chống hạn, xâm nhập mặn có hiệu quả, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ:

- Chỉ đạo rà soát, bổ sung phương án phòng, chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn vận hành các hệ thống thủy lợi phù hợp, hiệu quả, thực hiện các biện pháp tích, trữ nước.

- Căn cứ tình hình cụ thể nguồn nước ở từng khu vực, khả năng cấp nước để hướng dẫn cơ cấu cây trồng phù hợp, chủ động chuyển đổi để trồng cây có khả năng chịu hạn ở những vùng không đảm bảo nguồn nước tưới nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra.

- Cân đối nguồn nước, ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt của nhân dân, các ngành công nghiệp, dịch vụ và chăn nuôi gia súc. Chủ động xây dựng phương án cung cấp nước cho sinh hoạt và chăn nuôi ở những vùng cao, vùng ven biển thương xảy ra thiếu nước sinh hoạt,

- Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ về tình hình hạn hán, nguy cơ thiếu nước nhằm nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, triệt để chống thất thoát, sử dụng lãng phí nguồn nước.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn; hướng dẫn áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm (tưới theo đợt, tưới luân phiên, tưới nông, ...), hạn chế thất thoát nước trong quá trình tưới.

- Chỉ đạo Tng cục Thủy lợi phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Bộ Công Thương) trong việc xả nước các hồ chứa thủy điện, thủy lợi phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; chỉ đạo các địa phương tập trung lấy nước khi các hồ chứa xả tăng nguồn nước; tận dụng đầm ao, hồ và hệ thống kênh trục lớn để chứa nước chuẩn bị tưới dưỡng.

- Phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, kiểm tra, tng hợp tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và nhu cầu hỗ trợ khắc phục của các địa phương, đề xuất phương án hỗ trợ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1370/VPCP-KTTH ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục theo dõi chặt diễn biến thời tiết, dự báo và cung cấp thông tin kịp thời phục vụ chỉ đạo phòng, chống hạn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
-
Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3), Tuynh.96

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2284/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 04/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2284/VPCP-KTN

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225692