• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 229/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 229/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 229/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Trả lời công văn số 1600/HQHP-GSQL ngày 4/03/2015 của Cục Hải quan Hải Phòng vướng mắc liên quan đến việc nộp bổ sung C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến các lô hàng nhập khẩu thép chứa nguyên tố Bo: đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 1493/BTC-TCHQ ngày 29/1/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 229/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 229/GSQL-TH

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269359