• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Mã HS

 

Công văn 2296/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định mã HS mặt hàng “Hạt nhựa màu đen” do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2296/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2296/TCHQ-TXNK
V/v xác định mã HS mặt hàng

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát.
(Đ/c: 144A Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 629A/2018/CV-TP ngày 10/4/2018 của Công ty cổ phần địa c - Cáp điện Thịnh Phát về việc áp mã số HS cho mặt hàng “Hạt nhựa màu đen”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; nội dung chú giải chi tiết nhóm 32.06 thì:

Mặt hàng có tên Hạt nhựa màu đen “Masterbatch remafin black M80010”, có thành phần theo tài liệu kỹ thuật: hàm lượng cacbon black: 45±3%; nhựa mang LDPE hàm lượng 50%, phụ gia 5%, công dụng làm chất màu đậm đặc để tạo mầu cho các polymer, phù hợp phân loại vào mã số 3206.49.90

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát được biết

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2296/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 27/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2296/TCHQ-TXNK

283

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380908