• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 22977/QLD-MP năm 2015 về phân loại sản phẩm kem trị rạn nứt da bụng do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 22977/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22977/QLD-MP
V/v phân loại sản phẩm kem trị rạn nứt da bụng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Công văn số: 11216/TCHQ-GSQL đề ngày 25/11/2015 của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Y tế liên quan đến phân loại sản phẩm kem trị rạn nứt da bụng, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

1. Căn cứ để xác định một sản phẩm là mỹ phẩm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định về Quản lý mỹ phẩm.

2. Về phân loại sản phẩm kem trị rạn nứt da bụng do Công ty TNHH MTV dược phẩm Trung ương 2 nhập khẩu: Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 13630/QLD-MP ngày 13/8/2014 và Công văn số 20230/QLD-MP ngày 29/10/2015 gửi Công ty TNHH MTV dược phẩm Trung ương 2 thông báo sản phẩm gel bôi chăm sóc da bụng trước và sau khi sinh Striasan Post, Striasan Pre được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

Việc nhập khẩu và đưa ra lưu thông các sản phẩm Striasan Post, Striasan Pre thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định về Quản lý mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược cung cấp một số thông tin để Quý Cơ quan biết.

Trân trọng cảm ơn hợp tác của Quý Cơ quan!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, MP (T).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22977/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 14/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 22977/QLD-MP

2.303

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298395