• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Công văn 2299/CV-BCĐQG năm 2020 về thực hiện nghiêm Công điện 1898 và triển khai công tác khám chữa bệnh an toàn do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành

Tải về Công văn 2299/CV-BCĐQG
Bản Tiếng Việt

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2299/CV-BCĐQG
V/v thực hiện nghiêm Công điện 1898 và triển khai công tác KCB an toàn

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020

 

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các Bộ, ngành.

Nhằm bảo đảm an toàn trong công tác khám chữa bệnh và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ, ngành khẩn trương thực hiện những công việc sau:

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm Công điện số 1898/CĐ-BCĐQG ngày 06/04/2020 về việc tiếp tục tăng cường và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản liên quan khác.

2. Bảo đảm vật tư, trang thiết bị, phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch theo quy định; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo Quốc gia nếu để xảy ra trường hợp nhân viên y tế bị lây nhiễm Covid-19 do việc phòng hộ cá nhân không bảo đảm.

3. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Sở Y tế và Y tế các Bộ, ngành làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc phân luồng, sàng lọc, cách ly và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc.

Đề nghị Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ, ngành nghiêm túc triển khai; nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo Quốc gia để được giải quyết. Ban Chỉ đạo Quốc gia giao Bộ Y tế thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 tại các địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- VP: TƯ Đảng, VPCP, VPQH;
- Thành viên BCĐ QG về PCD COVID-19;
- Ban BVCSSKCB TW;
- Các Vụ, Cục: DP, KCB, HTQT, TT-KT;
- Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, TP;
- Sở Y tế các tỉnh/TP, Y tế các Bộ, ngành, BV trực thuộc Bộ Y tế, BV trực thuộc trường đại học (để thực hiện);
- Lưu: VT, KCB.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Nguyễn Trường Sơn
Thứ trưởng Bộ Y tế

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2299/CV-BCĐQG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra   Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 24/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2299/CV-BCĐQG

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441051