• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 230/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc C/O mẫu AK do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 230/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 230/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Trả lời công văn số 1791/HQHP-GSQL đề ngày 11/3/2015 của Cục Hải quan TP Hải Phòng nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK do Hàn Quốc phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp C/O gặp vướng mắc nêu tại công văn, Cục Giám sát quản lý về Hải quan sẽ tiến hành trao đổi với cơ quan cấp C/O liên quan và có hướng dẫn thực hiện khi nhận được phản hồi từ cơ quan này.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 230/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 20/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 230/GSQL-TH

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269360