• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Ứng phó với biến đổi khí hậu


 

Công văn 2305/VPCP-NN về đề xuất Thủ tướng Chính phủ có thư ngỏ gửi cơ quan, tổ chức, đồng bào cả nước hưởng ứng Chương trình Giờ Trái đất năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2305/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2305/VPCP-NN
V/v đề xuất Thủ tướng Chính phủ có thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, đồng bào cả nước hưởng ứng Chương trình Giờ Trái đất năm 2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1330/BTNMT-BĐKH ngày 16 tháng 03 năm 2020 đề xuất Thủ tưng Chính phủ có thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, đồng bào cả nước hưởng ứng Chương trình Giờ Trái đất năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan, theo chức năng quản lý nhà nước được phân công, xem xét, thực hiện các hoạt động cụ thể về tăng cường ứng phó vi biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
-
Các Bộ: KHĐT, CT, GTVT, XD, NN&PTNT;
-
VCCI;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: CN, KTTH, KGVX; T
GĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, NN (3).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2305/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 26/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2305/VPCP-NN

335

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438411