• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Công văn 2306/BGDĐT-GDTC năm 2020 về cung cấp bánh xà phòng Colgate đến các trường học tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 2306/BGDĐT-GDTC
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2306/BGDĐT-GDTC
V/v cung cấp bánh xà phòng Colgate đến các trường học tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- S Giáo dục và Đào to các tnh, thành ph: Cần Thơ, Bến Tre, An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Trà Vinh, Tin Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng;
- SGiáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Nhm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh thông qua việc trang bị xà phòng cho học sinh ra tay đảm bảo vệ sinh cá nhân, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phi hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quc (UNICEF) trin khai Chương trình cung cp bánh xà phòng Colgate đến các trường học tại 13 tỉnh, thành phthuộc khu vực Đng bng Sông Cu Long (gi tắt là Chương trình), cụ thể như sau:

- Thời gian thc hiện: Từ tháng 7 đến 8/2020.

- Địa điểm và đi tưng thhưởng: Các trường học mm non và phổ thông (ưu tiên các trường học thuộc vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, có học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc thiểu s, đảm bo điu kin về nước sạch thuận tiện cho việc s dng xà phòng rửa tay) ti 13 tnh, thành phố thuc khu vực Đồng bng Sông Cửu Long (Danh sách đính kèm).

Đ Chương trình được trin khai hiệu quả, Bộ GDĐT đề ngh các S GDĐT liên hvà phối hợp cht chvới UNICEF, căn cứ tình hình thực tế số lượng xà phòng được phân b và điều kiện ca đa phương để chủ đng xây dng kế hoch tiếp nhn, thống nhất cách thức trin khai thực hiện, đảm bảo việc phân bsản phẩm đúng, đủ, kịp thời đến các trường học, không ảnh hưởng đến kế hoch dy, học của các trường tham gia và gi về Bộ GDĐT thông tin v cán b đu mi ca S GDĐT gm: htên, số điện thoi, e-mail, địa chcơ quan, kế hoạch tiếp nhận.

BGDĐT đề ngh các S GDĐT, SGiáo dục, Khoa học và Công nghệ Bc Liêu chỉ đo, tổ chc trin khai thực hiện kịp thời và gi báo cáo sau khi kết thúc Chương trình (kèm danh sách phân b đến các trường, số lượng học sinh, giáo viên, nhân viên, cán bquản lý nhà trường đưc phân tổ theo nam, nữ, khuyết tt, dân tộc thiu s) vBộ GDĐT theo địa ch: Vụ Giáo dục Thể chất, BGDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Lê Văn Tuấn, Chuyên viên chính, Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ GDĐT, 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội, Điện thoại/Fax: 024 38694029, DĐ: 0915 218 464; E-mail: lvtuan@moet.gov.vn; Bà Hồ Trần Thanh Huyền, Cán bộ Giáo dục UNICEF, Điện thoại: 0905 880 041; E-mail: hho@unicef.org.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- B
trưng (để b/c);
- UN
ICEF Việt Nam (để p/h);
- Cng thông tin điện t ca Bộ GDĐT;
-
Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

DANH SÁCH

13 TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP BÁNH XÀ PHÒNG COLGATE ĐN CÁC TRƯỜNG HỌC
(Kèm theo Công văn số 2306/BGDĐT-GDTC ngày 29 tháng 6 năm 2020)

STT

Tỉnh, thành phố

Số lượng thùng xà phòng phân bổ

Số lượng bánh xà phòng phân bổ

1

Long An

268

19.296

2

Tiền Giang

281

20.232

3

Trà Vinh

164

11.808

4

Vĩnh Long

167

12.024

5

An Giang

354

25.488

6

Hậu Giang

129

9.288

7

Sóc Trăng

215

15.480

8

Kiên Giang

289

20.808

9

TP. Cần Thơ

193

13.896

10

Đồng Tháp

278

20.016

11

Bến Tre

200

14.400

12

Bạc Liêu

135

9.720

13

Cà Mau

207

14.904

Tổng cộng

2.880

207.360

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2306/BGDĐT-GDTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 29/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2306/BGDĐT-GDTC

451

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446335