• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 23434/CT-HTr năm 2015 đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 23434/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23434/CT-HTr
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cơ khí 17
(Địa chỉ: Thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

MST: 0100634056

Trả lời công văn số 311/CK17-TCKT ngày 16/4/2015 của Công ty TNHH MTV Cơ khí 17 hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 15, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“...Tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền c động là tranh, ảnh, áp phích, các loại tờ rơi, tờ gấp phục vụ cho mục đích tuyên truyền, cổ động, khẩu hiệu, ảnh lãnh tụ, Đảng kỳ, Quốc kỳ, Đoàn kỳ, Đội kỳ.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty được cấp trên là Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giao nhiệm vụ đúc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh để đặt tại khu di tích K9 thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV Cơ khí 17 biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 5;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu:VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23434/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 27/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 23434/CT-HTr

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286388