• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 2349/TCT-KK năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2349/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2349/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 1110/CT-KTr ngày 11/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Liên danh RINKAI-RCC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 3, Điều 119 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;

Căn cứ điểm 3.4 Mục IV Thông tư số 41/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ khoản 1 (b) Điều 50 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; thì:

Trường hợp Liên danh RINKAI-RCC là nhà thầu chính nước ngoài đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng cho gói thầu CP3C của dự án “Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội-TP.Hồ Chí Minh” sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản theo Quyết định số 1888/GTVT-KHĐT ngày 25/6/2004 và Quyết định số 4149/GTVT-KHĐT ngày 28/12/2007 của Bộ Giao thông vận tải thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận kiểm tra nếu gói thầu CP3C Ngân sách Nhà nước không bố trí vốn đối ứng để trả thuế giá trị gia tăng, giá trúng thầu và giá hợp đồng của gói thầu nêu trên không bao gồm các loại thuế thì Cục Thuế hướng dẫn Liên danh thực hiện hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính và giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ: PC (TCT);
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2349/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 16/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2349/TCT-KK

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279242