• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 235/GSQL-GQ2 năm 2015 vướng mắc thủ tục thanh lý tài sản cố định bị thất lạc chứng từ do Cục Giám sát quản lý về hải ban hành

Tải về Công văn 235/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 235/GSQL-GQ2
V/v vướng mắc thủ tục thanh lý tài sản cố định bị thất lạc chứng từ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 568/HQBD-GSQL ngày 10/3/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về vướng mắc thủ tục thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trên 10 năm kể từ ngày nhập khẩu bị thất lạc chứng từ nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Để có cơ sở xử lý dứt điểm vụ việc, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán để xác định thời điểm nhập khẩu máy móc, thiết bị miễn thuế; việc chuyển đổi quyền sở hữu tài sản làm căn cứ thu thuế theo quy định.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền thì đề xuất hướng xử và báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 235/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 235/GSQL-GQ2

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269363