• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 235/TTg-KTN năm 2016 về Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 5 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 235/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/TTg-KTN
V/v Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 5

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 6430/UBND-QLDA ngày 22 tháng 10 năm 2015), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 14983/BGTVT-KHĐT ngày 11 tháng 11 năm 2015), Bộ Xây dựng (văn bản số 191/BXD-HĐXD ngày 28 tháng 01 năm 2016), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9922/BKHĐT-KCHTĐT ngày 10 tháng 11 năm 2015), Bộ Tài chính (văn bản số 17702/BTC-QLN ngày 27 tháng 11 năm 2015) về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 5, bến xe Cần Giuộc mới - cầu Sài Gòn (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Về chủ trương đầu tư Dự án: Yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên, rà soát, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 5, bến xe Cần Giuộc mới - cầu Sài Gòn, thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia.

- Về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn ODA: Đồng ý ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 17702/BTC-QLN ngày 27 tháng 11 năm 2015. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN(3). y

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 235/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 235/TTg-KTN

2.269

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302580