• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước

 

Công văn 2350/BHXH-CSXH năm 2014 đề nghị hướng dẫn về đóng - hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 2350/BHXH-CSXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2350/BHXH-CSXH
V/v đề nghị hướng dẫn về đóng - hưởng BHXH đối với người lao động thuộc doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ luật Lao động (2012) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2013 liên quan đến một số nội dung thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) phát sinh vướng mắc do Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước hết hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 2853/BHXH-BT ngày 23/7/2013, số 2923/BHXH-CSXH ngày 30/7/2013, số 119/BHXH-CSXH ngày 10/01/2014, số 657/BHXH-CSXH ngày 28/02/2014, số 1684/BHXH-CSXH ngày 20/5/2014 phản ánh vướng mắc về tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và việc tính hưởng BHXH đối với người lao động thuộc các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ công ty Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về đóng - hưởng BHXH đối với người lao động trong các đơn vị này nhưng đến nay BHXH Việt Nam chưa nhận được hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong khi chưa có hướng dẫn về việc đóng BHXH theo Bộ luật Lao động phù hợp với Luật BHXH nhưng quyền lợi của người lao động thì phải được giải quyết kịp thời nên BHXH Việt Nam buộc phải hướng dẫn giải quyết các chế độ BHXH đối với người lao động, trong đó đối với người lao động thuộc các doanh nghiệp Nhà nước nêu trên là hướng dẫn tạm thời (Công văn số 4409/BHXH-CSXH ngày 06/11/2013).

Do chưa có hướng dẫn về đóng BHXH nên đa số các doanh nghiệp trước ngày 01/5/2013 đang thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vẫn tiếp tục sử dụng hợp đồng lao động đã ký kết để trả lương và trích nộp BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo hệ số lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP và tiền lương tối thiểu chung (1.050.000 đồng); từ ngày 01/7/2013, theo hệ số lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP và mức lương cơ sở (1.150.000 đồng). Việc doanh nghiệp tự trích đóng BHXH theo mức lương cơ sở (1.150.000 đồng/tháng) nhưng cơ quan BHXH tạm tính theo mức lương tối thiểu chung (1.050.000 đồng/tháng) dẫn đến người lao động trong các doanh nghiệp này yêu cầu tính lại, hiện nay số lượng người lao động thuộc các doanh nghiệp này được giải quyết hưởng BHXH ngày càng tăng. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ rất khó khăn trong quản lý và gây bức xúc đối với người lao động.

Để có căn cứ giải quyết thống nhất, đảm bảo quyền lợi của người lao động, BHXH Việt Nam tiếp tục đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hướng dẫn việc đóng và tính hưởng BHXH đối với các trường hợp nêu trên, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Bộ luật Lao động và Luật BHXH.

Kính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm sớm hướng dẫn để BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Hội đồng Quản lý;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: Thu, Pháp chế;
- Lưu: VT, CSXH (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2350/BHXH-CSXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 30/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2350/BHXH-CSXH

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
238180