• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2354/TCT-CS năm 2020 về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2354/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2354/TCT-CS
V/v giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phúc Long.
(số 4, hẻm 99/47/28 phố Đức Giang, tổ 16, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được Phiếu chuyển số 676/PC-VPCP ngày 27/04/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 02/2020 ngày 31/03/2020 của Công ty Cổ phần Phúc Long đề nghị giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Chi cục Thuế quận Long Biên giải quyết khiếu nại lần 1 tại Quyết định số 20/QĐ-CCT-KTNB ngày 13/01/2015. Do đã hết thời hiệu giải quyết khiếu nại theo quy định tại Luật Khiếu nại nên đơn khiếu nại lần 2 của Công ty Cổ phần Phúc Long không được giải quyết theo Thông báo số 70887/TB-CT-KTNB ngày 03/11/2015 và Thông báo số 49091/TB-CT-KTNB ngày 25/07/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

2. Tổng cục Thuế đã có công văn số 5299/TCT-KTNB ngày 16/11/2016, công văn số 35/TCT-CS ngày 03/01/2018, công văn số 2774/TCT-CS ngày 13/07/2018 và công văn số 3635/TCT-CS ngày 26/09/2018, trả lời Công ty Cổ phần Phúc Long và Cục Thuế thành phố Hà Nội về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

3. Ngày 29/08/2019, Tổng cục Thuế tiếp tục có công văn số 3464/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội, theo đó, trường hợp Công ty Cổ phần Phúc Long cho rằng Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan thuế chưa phù hợp quy định của pháp luật thì có thể thực hiện việc khiếu nại theo trình tự khiếu nại quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phần Phúc Long biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS(3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2354/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 10/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2354/TCT-CS

44

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446759