• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Viễn thông


 

Công văn 2357/BTTTT-CTS năm 2020 về ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II và 12 tỉnh Nhóm III do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 2357/BTTTT-CTS
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2357/BTTTT-CTS
V/v ngừng phát sóng truyn hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II và 12 tỉnh Nhóm III

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận.

Thực hiện ý kiến kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại Thông báo số 35/TB-BTTTT ngày 20/4/2020, để chuẩn bị cho việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II và 12 tỉnh Nhóm III, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận chỉ đạo triển khai một số công tác sau:

1. Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại từ 24 giờ ngày 30/6/2020.

2. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền:

- Ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự đối với các trạm phát lại tại các tỉnh nêu trên từ 24 giờ ngày 30/6/2020;

- Hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi sang thu xem truyền hình bằng các phương thức phù hợp theo từng địa bàn;

- Tổng đài giải đáp thông tin số hóa truyền hình 1900 1559;

- Website: www.sohoatruyenhinh.vn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Tâm;
- Sở TT&TT, Đài PTTH các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Đồng Nai
, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận;
- Các Cục: VT, PTTH&TTĐT;
- Ban Quản lý CTCCDVVTCI,
- Trung tâm thông tin;
- Trung tâm Tần số VTĐ Khu vực: I, II, III, VI, VII, VIII;

- Lưu: VT, CTS.48.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan
Tâm

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2357/BTTTT-CTS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Phan Tâm
Ngày ban hành: 25/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2357/BTTTT-CTS

264

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446128