• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2357/VPCP-QHQT về tham dự hội nghị thường niên ADB 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2357/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2357/VPCP-QHQT
V/v Tham dự hội nghị thường niên ADB 2014

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Công an.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 24/TTr-NHNN ngày 25 tháng 3 năm 2014) về việc tham dự hội nghị thường niên ADB, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý cử đồng chí Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức tại Astana, Kazakhstan, từ ngày 02 đến ngày 07 tháng 5 năm 2014 (không kể thời gian đi về) như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).AT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2357/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 08/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2357/VPCP-QHQT

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225995