• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 236/GSQL-GQ2 năm 2015 vướng mắc mã loại hình xuất nhập khẩu đối với trường hợp xuất trả chủ hàng nước ngoài nguyên liệu của hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 236/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 236/GSQL-GQ2
V/v vướng mắc mã loại hình XNK đối với trường hợp xuất trả chủ hàng nước ngoài nguyên liệu của hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc về mã loại hình đối với trường hợp xuất trả nguyên liệu không còn nguyên trạng như khi nhập khẩu của hợp đồng gia công cho chủ hàng nước ngoài của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 230/HQQNg-NV ngày 13/3/2015. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Mã loại hình xuất nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2014 của Tổng cục Hải quan.

Theo đó, nguyên, phụ liệu (còn nguyên trạng hoặc không còn nguyên trạng như khi nhập khẩu) của hợp đồng gia công khi xuất trả chủ hàng nước ngoài thì áp dụng mã loại hình B13.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/hiện);
-
Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 236/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 236/GSQL-GQ2

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269364