• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2366/BXD-KTXD năm 2014 về chi phí chung trong việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2366/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2366/BXD-KTXD
V/v chi phí chung trong việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1027/2014/TT-TGĐ ngày 26/8/2014 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 đề nghị hướng dẫn về chi phí chung trong việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì nhà thầu được quyền quyết định định mức, đơn giá và các chi phí khác có liên quan đến giá dự thầu khi tham gia đấu thầu. Vì vậy, việc nhà thầu quyết định định mức chi phí chung như Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 nêu tại văn bản số 1027/2014/TT-TGĐ là phù hợp; khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng các bên phải căn cứ vào giá ký kết hợp đồng và các thỏa thuận trong hợp đồng để điều chỉnh cho phù hợp.

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 căn cứ ý kiến trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2366/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 25/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2366/BXD-KTXD

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251193