• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2371/BCT-CT năm 2020 về áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 2371/BCT-CT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2371/BCT-CT
V/v áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng người tham gia bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét chỉ đạo Sở Công Thương một s giải pháp trong thời gian dịch bnh như sau:

1. Tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp nhằm hạn chế các hoạt động tụ tập đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

2. Có văn bản gửi doanh nghiệp bán hàng đa cấp có hoạt động trên địa bàn khuyến khích việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, hạn chế tổ chức các hoạt động hội họp, nếu cần phải tổ chức hội họp thì khuyến khích thực hiện bằng phương thức trực tuyến.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2371/BCT-CT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 01/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2371/BCT-CT

61

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448522