• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2375/TT-CLT năm 2013 chỉ đạo cấp bách ứng phó với bão số 10 do Cục Trồng trọt ban hành

Tải về Công văn 2375/TT-CLT
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2357/TT-CLT
V/v: Chỉ đạo cấp bách ứng phó với bão số 10.

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Định

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 10 hiện đang có những diễn biến phức tạp và là cơn bão rất mạnh, càng vào gần đất liền bão đi càng nhanh và cường độ mạnh thêm, vùng gần tâm bão sức gió mạnh cấp 13 và giật cấp 14 đến cấp15, kèm theo mưa to và rất to.

Trước diễn biến nhanh và phức tạp của bão số 10; Cục Trồng trọt đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Định tập trung chỉ đạo một số việc cấp bách sau:

1. Khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn trà lúa đã chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, đặc biệt ưu tiên thu hoạch trước lúa vùng có nguy cơ bị ngập úng, gây thiệt hại cao.

Tham mưu để UBND tỉnh huy động các lực lượng thanh niên, quân đội, học sinh phổ thông trung học, sinh viên các trường trên địa bàn hỗ trợ nông dân thu hoạch và phòng chống lụt bão.

2. Khơi thông dòng chảy, tiêu cạn nước đệm trên mặt ruộng và hệ thống kênh mương đề phòng mưa lớn gây ngập úng diện tích lúa chưa thu hoạch cũng như diện tích cây vụ Đông ưa ấm đã được gieo trồng.

3. Rà soát và điều chỉnh kế hoạch sản xuất cây vụ Đông; chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực như phân bón, giống cây trồng; giống thay thế, bổ sung và đề xuất chính sách hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại khôi phục sản xuất.

Giao các đơn vị trong ngành phối hợp với Đài PTTH địa phương chuẩn bị sẵn các băng hình kỹ thuật hướng dẫn nông dân xử lý để phục hồi diện tích cây vụ Đông bị thiệt hại do mưa, bão.

4. Tăng cường theo dõi tình hình phát sinh gây hại của một số đối tượng dịch hại như rầy nâu, bạc lá... để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của sâu bệnh hại gây ra.

5. Thực hiện nghiêm túc công điện số 1554/CĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống cơn bão số 10; thường xuyên theo dõi diễn biến cơn bão số 10 để chủ động và sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, dịch hại.

Trên đây là các nội dung cấp bách để ứng phó với cơn bão số 10, đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Định nghiêm túc thực hiện và kịp thời báo cáo tình hình sản xuất cũng như ảnh hưởng cơn bão số 10 về Cục Trồng trọt để theo dõi, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Lê Quốc Doanh (để b/c);
- UBND các Tỉnh, Thành phố;
- Báo NNVN (để đưa tin);
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu VT, CLT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Xuân Định

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2375/TT-CLT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục trồng trọt   Người ký: Trần Xuân Định
Ngày ban hành: 29/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2375/TT-CLT

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210053