• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2377/BNN-CB báo cáo tình hình ngành nghề nông thôn 6 tháng đầu năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 2377/BNN-CB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2377/BNN-CB
V/v báo cáo tình hình ngành nghề nông thôn 6 tháng đầu năm 2013

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để đánh giá tình hình ngành nghề nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn, làng nghề và kịp thời đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn (nếu có), Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối đề nghị Quý Ủy ban báo cáo với các nội dung như sau:

1. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn, làng nghề ở địa phương;

2. Thuận lợi, khó khăn của làng nghề, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn về thị trường, nguyên liệu, vốn đầu tư, công nghệ, mẫu mã, đào tạo, cơ sở hạ tầng, chính sách…;

3. Kiến nghị và đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn (nếu có).

(gửi kèm biểu mẫu báo cáo)

Báo cáo gửi về Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối (bằng văn bản và thư điện tử) theo địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan-Ba Đình-Hà Nội, Tel: 04.37711115; Fax: 04.37711125;

Email: nganhnghe.cb@mard.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2377/BNN-CB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 17/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2377/BNN-CB

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207460