• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2380/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng tấm thép phòng mổ bằng thép không gỉ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2380/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2380/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng tấm thép

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần kỹ thuật và thiết bị y tế Sài Gòn.
(135/1/110 Nguyễn Hữu Cảnh, p.22. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03001/SGM/2018 ngày 27/1/2018 và số 05002/SGM/2018 ngày 27/2/2018 của Công ty cổ phần kỹ thuật và thiết bị y tế Sài Gòn (Sagomed) đề nghị xem xét lại mã số cho mặt hàng tấm thép phòng mổ bằng thép không gỉ. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở ý kiến bổ sung của Doanh nghiệp cung cấp nêu tại các công văn trên và kết quả khảo sát tại công trình xây dựng ngày 27/3/2018.

Mặt hàng “tấm thép phòng mổ” của Công ty nhập khẩu theo các tờ khai số 101566030422/A12 ngày 21/8/2017 và số 101437930421/A12 ngày 02/06/2017, được xác định là tấm thép không gỉ, dày 1mm, sơn kháng khuẩn, bốn cạnh được gấp mép vuông góc với mặt tấm và có các vị trí tại mép gấp theo chiều dọc đã được đục lỗ, sau khi nhập khẩu tấm thép được sử dụng tùy ý, gia công cắt theo chiều dọc hoặc chiều ngang để lắp đặt phù hợp theo kích cỡ các bức tường hoặc cắt tạo lỗ để lắp đặt các thiết bị trong phòng mổ như bảng điều khiển, ổ cắm, tủ, phù hp phân loại vào nhóm 72.19.

Công văn này thay thế nội dung nêu tại gạch đầu dòng thứ nhất công văn số 391/TCHQ-TXNK ngày 22/01/2018 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần kỹ thuật và thiết bị y tế Sài Gòn biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2380/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 03/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2380/TCHQ-TXNK

266

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381076