• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 2383/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2383/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2383/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 788/CT-KTT1 ngày 19/05/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc xác định điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo lĩnh vực ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Việt Hàn, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4022/TCT-CS ngày 8/11/2011 gửi Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Tại công văn số 788/CT-KTT1 nêu trên, Cục Thuế gửi kèm theo công văn của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước xác định về công nghệ sản xuất tại công ty, văn bản của Công ty giải trình về quy trình sản xuất. Tuy nhiên, không có thông tin cụ thể về việc Công ty có thực hiện sản xuất các vật liệu composite hay mua từ các nhà cung cấp. Ngoài ra, tại Giấy chứng nhận đầu tư s 4420431000034 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 16/10/2007 có xác định ngành nghề kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh các sản phm từ vật liệu composite, không có sản xuất vật liệu composite.

Đ nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước căn cứ pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp đ xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2383/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2383/TCT-CS

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279388