• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 2385/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2385/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2385/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Kiến Vương;
(Đ/C: Lô 22/7, KCN Tân Tạo,
P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ C Minh)
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1815/CV-KV ngày 11/5/2015 của Công ty TNHH Kiến Vương về chính sách thuế thu nhập doanh nghip (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc đối vi trường hợp của Công ty TNHH Kiến Vương, Tổng cục Thuế đã có công văn số 216/TCT-CS ngày 20/1/2015 trả lời Công ty TNHH Kiến Vương và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh (bản photocopy công văn đính kèm). Do tại công văn của Công ty không nêu cụ thể các thông tin liên quan đến dự án đầu tư tại tỉnh Bc Ninh có đáp ứng tiêu chí v đu tư mở rộng quy định tại Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành hay không nên Tổng cục Thuế không có cơ sở để trả lời cụ thể. Đ nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại công văn số 216/TCT-CS ngày 20/1/2015 của Tổng cục Thuế, thực tế đáp ứng các điều kiện đối với trường hợp của Công ty TNHH Kiến Vương để hướng dẫn doanh nghiệp xác định cụ thể ưu đãi thuế TNDN phù hợp vi quy định của pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2385/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2385/TCT-CS

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279681