• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 239/BHXH-THU năm 2016 hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là công nhân viên Công an, lao động hợp đồng Công An Thành Phố do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 239/BHXH-THU
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/BHXH-THU
V/v hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho đối tượng là công nhân viên Công an, lao động hp đồng CATP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội quận, huyện;
- Các Phòng nghiệp vụ.

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 28/12/2015 của Liên bộ Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính; Quyết định số 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 09/09/2015 quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Công văn số 856/HD-CATP-TCCB ngày 24/07/2015 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu và mua thẻ BHYT đối với công nhân viên Công an, lao động hợp đồng trong Công An Thành Phố (CATP).

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện cấp thẻ BHYT cho đối tượng là công nhân viên Công an, lao động hợp đồng CATP, như sau:

1. Đối tượng cấp thẻ BHYT:

Công nhân viên, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách tại Công an các đơn vị, địa phương tham gia BHYT bắt buộc thuộc nhóm người lao động và người sử dụng lao động đóng BHYT.

Lưu ý: Khi lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT phải xuất trình hồ sơ đóng BHXH, BHTN của những đối tượng này để làm căn cứ thu và cấp thẻ BHYT

2. Mc đóng, trách nhiệm đóng:

Mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người lao động đóng 1,5%; đơn vị đóng 3%.

3. Cấp mã quản lý:

- Quy định mã đơn vị gồm 7 ký tự: BQ0001_

(Ký tự thứ 7: BHXH quận, huyện nơi thu BHYT đi tượng công nhân viên Công an, lao động hợp đồng CATP).

- Tên đơn vị: lấy tên theo con dấu của đơn vị

- Danh mục khối quản lý: BQ

- Danh mục khối thống kê: 15

- Mã đối tượng được cấp thẻ BHYT là CH và mã hưởng (mã quyền lợi) là 4

4. Giá trị thẻ BHYT.

- Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ không quá 1 năm, từ ngày 01 của tháng đơn vị nộp hồ sơ đến ngày 31/12

- Việc cấp, đổi thẻ thực hiện theo các văn bản hiện hành.

- Trường hợp nghỉ việc, trả thẻ BHYT thì xử lý nghiệp vụ theo Công văn 1492/BHXH-THU ngày 27 tháng 05 năm 2014.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội quận, huyện thực hiện theo đúng các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH thành phố (phòng quản lý thu) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- Trang web BHXH TPHCM;
- Lưu VT, QLT(Thi)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 239/BHXH-THU   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 20/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 239/BHXH-THU

2.451

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302712