• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 2399/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2399/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2399/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại HK.
(s 101B đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/CV-2015 ngày 08/04/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại HK hỏi về trường hợp hợp đồng cung cấp hàng hóa ký kết giữa hai doanh nghiệp trong nước nhưng hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài và chủ đầu tư làm thủ tục hải quan để nhập khẩu lô hàng thì nhà thu lập hóa đơn GTGT như thế nào đ giao cho chủ đầu tư.

Về nội dung vướng mắc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại HK nêu, hiện nay, Tổng cục Thuế đang tổng hợp các nội dung vướng mắc về chính sách thuế GTGT chưa được quy định cụ thể tại các Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT để báo cáo Bộ Tài chính xem xét ban hành văn bản hướng dẫn chung.

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại HK liên hệ cơ quan hải quan để hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với trường hợp nhập khẩu lô hàng của hợp đồng cung cấp hàng hóa cho Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc theo quy định của pháp luật hải quan và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại HK biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
-
Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2399/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2399/TCT-CS

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279390