• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 24/GSQL-GQ2 năm 2015 về nhập khẩu hàng hóa hỗ trợ bán bia do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 24/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 24/GSQL-GQ2
V/v nhập khẩu hàng hóa hỗ trợ bán bia

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Quốc tế
(Km15+500 đường 427 Vân Tảo, Thường Tín, HN)

Trả lời công văn số 10-12/CV-BBI ngày 10/12/2014 của Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Quốc tế (BBI) về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

Về việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho mục đích trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các đại lý tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, đề nghị công ty BBI căn cứ quy định tại Điều 2, Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) trả lời nội dung trên để Công ty BBI được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

II. QUY ĐỊNH CHUNG

...

2. Nhập khẩu

a) Hàng hóa nhập khẩu

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện, chi tiết, cụm chi tiết và các hàng hoá khác để triển khai hoạt động đầu tư phù hợp với mục tiêu của dự án đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối với hàng hoá thuộc diện nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại, hàng hoá nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo qui định tại Nghị đinh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006.

b) Điều kiện nhập khẩu

- Hàng hoá để tạo tài sản cố định và hàng hóa nhập khẩu để phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với mục tiêu hoạt động, quy mô của dự án đầu tư.

- Hàng hoá nhập khẩu làm mẫu phục vụ cho mục đích giảng dạy hoặc trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các phòng trưng bày, gian hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy mô đào tạo hoặc quy mô của phòng trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 07/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 24/GSQL-GQ2

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262639