• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 2404/TCHQ-GSQL năm 2018 về C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2404/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2404/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu D điện tử

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được thư điện tử từ cơ quan có thẩm quyền của Malaysia liên quan đến việc từ chối 07 C/O mẫu D điện tử do Malaysia cấp (theo công văn số 638/GSQL-QG4 ngày 8/3/2018; công văn số 280/GSQL-GQ4 ngày 29/1/2018; công văn số 620/GSQL-GQ4 ngày 6/3/2018; công văn số 785/GSQL-GQ4 ngày 20/3/2018), gồm:

1. KL-201801-CCF-LL06781-010080 cấp ngày 25/1/2018;

2. KL-201801-CCF-LL06781 -006526/27/29/30 cấp ngày 17/1/2018;

3. KL-201802-CCF-LL06781-017962/63 cấp ngày 15/2/2018;

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở kết quả Phiên họp TWG và SCAROO diễn ra từ ngày 29 - 30/3/2018 tại Bangkok, cơ quan có thẩm quyền của Malaysia đã rà soát và xác nhận lỗi kỹ thuật khi truyền thông tin C/O mẫu D điện tử tới cơ quan hải quan nước nhập khẩu tại các ô số 1 (Địa chỉ người xuất khẩu), Ô số 2 (Địa chỉ người nhập khẩu), Ô số 3 (Cảng dỡ hàng), Ô số 7 (Địa chỉ về thông tin bên thứ ba và mã HS), Ô số 8 (Không ghi tỷ lệ phần trăm khi khai báo RVC), Ô số 9 (Trị giá FOB), Ô số 10 (số hóa đơn thương mại và ngày cấp).

Vì vậy, trường hợp C/O điện tử gặp sự cố/lỗi kỹ thuật nêu trên thì cơ quan hải quan tiếp nhận C/O bản giấy được cấp theo đúng quy định của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (Phụ lục 8, Hiệp định ATIGA) để xem xét xử lý theo quy định thay cho C/O điện tử.

Đối với 07 C/O nêu trên, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã tiến hành từ chối thì thực hiện tiếp nhận C/O bản giấy và kiểm tra tính hợp lệ của các bản giấy theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2404/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 04/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2404/TCHQ-GSQL

397

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381149