• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2407/TXNK-CST năm 2018 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 2407/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2407/TXNK-CST
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cphần Logistics Vinalink.
(145-147 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.H Chí Minh)

Trả lời công văn số 1099/2018/CV/VNL-LOG ngày 10/4/2018 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink đề nghị hướng dẫn thuế GTGT đối với mặt hàng container mini Goodpack rỗng nhập khẩu cung cấp cho các nhà máy cao su tại Việt Nam để xuất đi nước ngoài, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết d, Khoản 9 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 quy định miễn thuế đối với:

“9. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nht định, bao gồm:

d) Phương tiện quay vòng theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập đ cha hàng hóa xuất khẩu, nhập khu"

Căn cứ Khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì: “hàng tạm nhập khu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khu” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ Khoản 3 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì: “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu theo hình thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế GTGT.

Trường hợp, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink nhập khẩu mặt hàng container mini Goodpack sau đó bán cho các nhà máy cao su tại Việt Nam đ xuất đi nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10% khi nhập khẩu.

Cục Thuế XNK thông báo để Công ty Cổ phần Logistics Vinalink biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2407/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 15/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2407/TXNK-CST

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382202