• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


 

Công văn 2411/BTTTT-CBC năm 2017 về chấn chỉnh hoạt động của Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của cơ quan báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 2411/BTTTT-CBC
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2411/BTTTT-CBC
V/v chấn chỉnh hoạt động của các Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của cơ quan báo chí

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các cơ quan chủ quản báo chí;
- Các cơ quan báo chí;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong thời gian qua, nhìn chung, hoạt động của các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tại các địa phương đã tuân thủ đúng quy định của Luật Báo chí; chủ động, tích cực bám sát địa bàn, nắm bắt thông tin kịp thời, đưa tin đầy đủ và toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tuy vậy, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều trường hợp, do buông lỏng vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, quản lý của một số cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí; sự thiếu quan tâm giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tác phong đối với phóng viên thưng trú và cộng tác viên; không có quy chế quản lý, giám sát chặt chẽ đã dẫn đến tình trạng một số Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú không đủ điều kiện hoạt động; hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích.

Một số cơ quan báo chí buông lỏng công tác quản lý đối với nhà báo, phóng viên và cộng tác viên, không cấp kinh phí hoạt động, không trlương cho phóng viên, cộng tác viên nhưng vẫn khoán doanh thu quảng cáo, điều này đã dẫn đến tình trạng các phóng viên tự sử dụng cộng tác viên và cấu kết với một số đối tượng nhằm sách nhiễu doanh nghiệp để vòi vĩnh, ép ký hợp đồng quảng cáo... Đã xuất hiện hiện tượng một số nhà báo, phóng viên liên kết thành những “Liên minh báo chí” hoặc nhóm phóng viên lấy danh nghĩa cùng đi tác nghiệp nhưng thực chất là để nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Nội dung thông tin trên báo chí do Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thực hiện chủ yếu tập trung khai thác các vấn đề tiêu cực, mặt trái, những vướng mắc của địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; các vấn đề liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng...

Một số Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động tác nghiệp không đúng quy định pháp luật về báo chí, đưa thông tin thiếu tính xây dựng, thông tin sai sự thật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, gây phiền hà, sách nhiễu đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đội ngũ các nhà báo chân chính; đồng thời gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí chỉ đạo rà soát, chn chỉnh hoạt động của các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thuộc quyền, bảo đảm hoạt động đúng quy định của pháp luật về báo chí và quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức kiểm tra, hướng dẫn Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn thực hiện đúng các thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, hoặc báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đBộ Thông tin và Truyền thông xem xét, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ươ
ng;
- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Cục Báo chí;
- Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử;
- Lưu: VT, CBC, TTM (350).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2411/BTTTT-CBC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành: 10/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2411/BTTTT-CBC

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365211