• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Công văn 2411/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân tích phân loại mặt hàng Dung dịch vệ sinh máy in nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2411/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2411/TCHQ-TXNK
V/v kiến nghị của Công ty TNHH DK CODING

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH DK CODING.
(Tầng 4, tòa nhà Hùng Hương, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, P. Tiền An, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 462/VPCP-ĐMDN ngày 16/1/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH DK CODING đối với kết quả phân tích phân loại mặt hàng “Dung dịch vệ sinh máy in, 1 lít/ lọ, WL-220 WASH ( chứa 2-Butanone 80-84.9%)” nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 10260811390/A12 ngày 25/4/2019. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 13/02/2020 Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo số 845/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa nhập khẩu nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH DK CODING để biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo)
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, TXNK-PL-L.Anh(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2411/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 16/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2411/TCHQ-TXNK

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440767