• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Công văn 2412/VPCP-KGVX năm 2020 về đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê bao (charter) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2412/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2412/VPCP-KGVX
V/v đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê bao (charter)

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Giao thông vận tải.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch ANEX Việt Nam có văn bản số 010/CV-2020 ngày 18 tháng 3 năm 2020 kiến nghị xem xét không đóng cửa thị trường khách Nga đến các thành phố biển Việt Nam bằng các chuyến bay thuê bao (charter) trong thời gian dịch bệnh Covid-19. Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đơn vị chức năng có văn bản trả lời Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch ANEX Việt Nam về việc tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ đạo ca Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn cao điểm về phòng, chống dịch Covid-19.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương, các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, vận tải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: QP, CA, NG;
- Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, CN, QHQT;
- Lưu: VT, KGVX(3b)
.đdt.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2412/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 27/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2412/VPCP-KGVX

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438965