• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2415/TCT-CS năm 2015 giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2415/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2415/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời Công văn số 2757/CT-THNVDT ngày 29/05/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc vướng mắc hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ đối với đất thuê nộp tiền thuê đất một lần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 7, Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 4. Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ

7. Đất thuê của Nhà nước hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất, hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc thì đề nghị Cục Thuế có văn bản đề nghị hướng dẫn không đặt tình huống như nêu tại Công văn số 2757/CT-THNVDT ngày 29/05/2015.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Điều 4. Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ
...
7. Đất thuê của Nhà nước hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ
...
7. Đất thuê của Nhà nước hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2415/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 18/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2415/TCT-CS

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279248