• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 

Công văn 2426/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2426/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2426/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Xây Dựng 304

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 26/CV/2014 ngày 17/9/2014 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng 304 về hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc giảm giá khi dự thầu của nhà thầu là căn cứ để lựa chọn nhà thầu. Giá hợp đồng ký kết thực hiện trên cơ sở giá dự thầu sau giảm giá và kết quả đàm phán giữa các bên.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp thực hiện trên cơ sở giá tại thời điểm 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán trừ giá cao nhất tại thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu trong các giá do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Không áp dụng tỷ lệ giảm giá khi xác định bù giá bằng phương pháp bù trừ trực tiếp.

Công ty Cổ Phần Xây Dựng 304 căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2426/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 30/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2426/BXD-KTXD

346

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251772