• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 243/BXD-VLXD năm 2018 về xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 243/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/BXD-VLXD
V/v xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: UBND tỉnh Tây Ninh

Bộ Xây dựng nhận văn bản số 3432/UBND-KTN ngày 20 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc hướng dẫn công tác thu gom tro, xỉ than và phế thải trong xây dựng làm cốt liệu phụ để sản xuất gạch không nung, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng biên soạn và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật cho việc xử lý; sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã rà soát, xây dựng mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng, cụ thể như sau:

1. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, chỉ dẫn kỹ thuật đã ban hành:

- TCVN 6882:2001 Phụ gia khoáng cho xi măng, áp dụng cho tro bay và tro đáy;

- TCVN 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa, áp dụng cho tro đáy;

- TCVN 4315:2007 Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng;

- TCVN 8262:2009 Tro bay – Phương pháp phân tích hóa học;

- TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn, áp dụng cho tro bay, tro đáy;

- TCVN 10302:2014 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng;

- TCVN 11586:2016 Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng;

- TCVN 11833:2017 Thạch cao phốt pho làm phụ gia cho sản xuất xi măng;

- Quyết định số 430/QĐ-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Chỉ dẫn kỹ thuật "Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng”;

- QCVN 16:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

2. Các tiêu chuẩn quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật, mức kinh tế kỹ thuật đã giao xây dựng, dự kiến ban hành vào đầu năm 2018:

- TCVN “Tro xỉ nhiệt điện - Phương pháp xác định hàm lượng vôi tự do”;

- TCVN “Yêu cầu kỹ thuật của Tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp cho công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật”;

- TCVN “kỹ thuật thi công nghiệm thu tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu móng đường và đắp nền đường”;

- TCVN “Phương pháp thử chiết nhanh quá trình khuếch tán, chiết gián đoạn từ mẫu chất thải hình trụ”;

- TCVN “Chất lượng đất - Xác định độ thấm thủy lực của vật liệu xốp bão hòa trên thiết bị đo độ thấm màng chắn đàn hồi”;

- TCVN “Thuật ngữ định nghĩa cho các sản phẩm đốt than”;

- ớng dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông đầm lăn có sử dụng tro xỉ;

- ớng dẫn kỹ thuật gia cố nền đất theo phương pháp trộn nông sử dụng chất liên kết có tro xỉ nhiệt điện;

- ớng dẫn kỹ thuật sản xuất gạch bê tông sử dụng phế thải tro xỉ nhiệt điện và phế thải đá mạt;

- ớng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp phối bê tông sử dụng tro bay nhiệt điện;

- ớng dẫn kỹ thuật sử dụng thạch cao tái chế làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao thông thường;

- Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;

- Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công nghiệm thu xử lý nền bằng cọc CFG;

- Định mức dự toán công tác san lấp mặt bằng công trình sử dụng vật liệu được sản xuất từ tro, xỉ và thạch cao;

- Định mức cấp phối bê tông dùng xi măng sử dụng thêm phụ gia làm từ vật liệu tro, xỉ và thạch cao;

- Định mức công tác làm đường bê tông từ vật liệu tro, xỉ;

- Định mức công tác làm tường thạch cao, trần thạch cao, vách thạch cao sử dụng tấm thạch cao nhân tạo sản xuất từ vật liệu thạch cao phế thải.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng gửi UBND tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Ph
ạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 243/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 02/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 243/BXD-VLXD

240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374808