• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kinh doanh dịch vụ logistics


 

Công văn 244/VPCP-CN năm 2019 về khắc phục các tồn tại yếu kém trong dịch vụ logistics do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 244/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/VPCP-CN
V/v khắc phục các tồn tại yếu kém trong dịch vụ logistics

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương.

Trang tin điện tử Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online ngày 17 tháng 12 năm 2018 có bài viết “Dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam: Lợi ích khó nắm bắt”. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương nghiên cứu, khắc phục các tồn tại yếu kém trong dịch vụ logistics hiện nay ở nước ta.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, NN, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CH NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 244/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 244/VPCP-CN

445

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
404680