• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2456/TCHQ-GSQL năm 2015 về hoàn trả thuế nhập khẩu Hợp đồng PSC Lô 01&02 và Hợp đồng PSC Lô 15.2 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2456/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2456/TCHQ-GSQL
V/v hoàn trả thuế nhập khẩu Hợp đồng PSC Lô 01&02 và Hợp đồng PSC Lô 15.2

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
(Đ/c: Số 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 507/DKVN-TCKT ngày 23/1/2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) về nội dung nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung nêu tại công văn số 507/DKVN-TCKT dẫn trên thì vướng mắc của Tập đoàn liên quan đến việc Tập đoàn thực hiện hoàn trả thuế nhập khẩu cho các Nhà thầu PCVL/Nhà thầu JVPC theo Hợp đồng chia sản phẩm Lô 01&02 và Lô 15.2, theo đó Tổng cục Hải quan nhận thấy nội dung vướng mắc của Tập đoàn không thể hiện vướng mắc liên quan đến công tác quản lý của cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan đề nghị Tập đoàn nêu rõ các vướng mắc, khó khăn về việc hoàn thuế liên quan đến công tác quản lý của cơ quan hải quan (nếu có) để Tổng cục Hải quan có cơ sở xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2456/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2456/TCHQ-GSQL

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269126