• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 2458/VPCP-KTN năm 2014 nghiên cứu điều chỉnh, lập dự án đầu tư xây dựng khu công viên cây xanh tại phân khu N11, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2458/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2458/VPCP-KTN
V/v nghiên cứu điều chỉnh, lập dự án ĐTXD khu công viên cây xanh tại phân khu N11, TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP có văn bản số 76/2014/CV-VINGROUP-PTDA ngày 21 tháng 3 năm 2014 gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị được nghiên cứu điều chỉnh và thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu công viên cây xanh tại phân khu N11, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét đề nghị của Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ; Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2458/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 11/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2458/VPCP-KTN

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226300