• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 246/GSQL-GQ1 năm 2015 về xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 246/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần TM và DV Xuất nhập khẩu Vision.
(Đ/c: Số 146 đường Triều Dương, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 56/VS-TCHQ ngày 23/3/2015 của Công ty cổ phần TM và DV Xuất nhập khẩu Vision về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dẫn trên thì mặt hàng hạt cải dầu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hay hạn chế xuất khẩu, cũng không thuộc Danh mục hàng hóa phải xin giấy phép khi xuất khẩu.

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 của Bộ Công Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu Kinh tế cửa khẩu thì hàng hóa xuất khẩu hợp pháp theo quy định hiện hành được xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ nằm ngoài các Khu Kinh tế cửa khẩu. Do vậy, trường hợp nếu mặt hàng hạt cải dầu của Công ty hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp theo quy định hiện hành thì được phép xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu theo loại hình xuất kinh doanh.

Đề nghị Quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi dự kiến làm thủ tục hải quan xuất khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (để p/hợp);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Điều 2. Hàng hóa xuất khẩu

1. Hàng hóa xuất khẩu hợp pháp theo quy định hiện hành được xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu

2. Riêng đối với hàng hóa là tài nguyên, khoáng sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới có cửa khẩu phụ, lối mở biên giới đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này quyết định cho phép xuất khẩu trên cơ sở có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công Thương.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 246/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 246/GSQL-GQ1

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269653