• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

 

Công văn 2468/VPCP-KTTH năm 2014 về tạm nhập ô tô phục vụ nghiên cứu của Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2468/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2468/VPCP-KTTH
V/v tạm nhập ô tô phục vụ nghiên cứu của Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam (địa chỉ: Tầng 26, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark, lô E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội) tại Công văn số 14-021/NTV-XNK ngày 28 tháng 3 năm 2014 về việc giải quyết cho phép Công ty tạm nhập một số loại ô tô (bao gồm cả ô tô tay lái bên phải và ô tô đã qua sử dụng trên 5 năm) để phục vụ công tác nghiên cứu thiết kế tại Việt Nam; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải sớm xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam tại Công văn số 14-021/NTV-XNK nêu trên theo quy định của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; báo cáo Phó Thủ tướng kết quả giải quyết trong tháng 04 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

(Công văn số 14-021/NTV-XNK ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam sao gửi kèm theo).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2468/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 11/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2468/VPCP-KTTH

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226302