• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 2473/CV-BCĐ năm 2020 về xét nghiệm COVID 19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành

Tải về Công văn 2473/CV-BCĐ
Bản Tiếng Việt

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2473/CV-BCĐ
Về việc xét nghiệm COVID 19

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 23/4/2020, Bộ Y tế đã tổ chức họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố về đánh giá công tác xét nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19. Tiếp theo Công văn số 1983/CV-BCĐ ngày 9/4/2020 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm COVID-19, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện các hoạt động tại Quyết định số 2245/QĐ-BYT ngày 22/4/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-COV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19.

2. Căn cứ Quyết định số 2245/QĐ-BYT của Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch chi tiết về công tác xét nghiệm COVID-19 tại địa phương đảm bảo phù hợp, hiệu quả và đáp ứng kịp thời công tác giám sát, phòng chống dịch COVID-19.

3. Chỉ đạo các cơ sở có phòng xét nghiệm trên địa bàn rà soát lại năng lực xét nghiệm về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, nguồn lực để đầu tư phù hợp với nhu cầu và hiệu quả theo nguyên tắc: trước mắt phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và lâu dài phải phục vụ cho công tác phòng chống các dịch bệnh khác, tránh lãng phí nguồn lực.

4. Khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thẩm định lại và thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh ... phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; nếu có dấu hiệu vi phạm phải kiên quyết xử lý theo đúng quy định.

Ban chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ QG về PCD COVID-19;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục: DP, KCB; KH-TC; TTBCTYT, QLD;
- Các Viện: VSDT, Pasteur.
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- TTKSBT/YTDP tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỜNG BAN
PHÓ TRƯỜNG BAN
Đỗ Xuân Tuyên
Thứ trưởng Bộ Y tế

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2473/CV-BCĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19   Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 06/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2473/CV-BCĐ

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441944