• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2477/GSQL-GQ1 năm 2017 về nhập khẩu tôn màu theo Quyết định 1931/QĐ-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2477/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2477/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu tôn màu theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Chi Cục Hải quan Bắc Hà Nội

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 03/21092017/Pride-TCHQ ngày 11/10/2017 của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Pride Việt Nam đề nghị kiểm tra, xác nhận thông tin trên Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do Công ty cung cấp để thực hiện thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về quy định cửa khẩu nhập:

Theo quy định tại điểm 9.1 Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương quy định để được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch nhập khẩu đã được phân bổ và miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu chất lượng cao, việc nhập khu tôn màu và các thủ tục hải quan chỉ được thực hiện tại các cảng tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 6551/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2017 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình. Theo đó, hóa nhập khẩu đáp ứng quy định tại Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg được phép chuyển cửa khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình.

Do vậy, đối với trường hợp tôn màu áp dụng biện pháp tự vệ nhập khẩu đáp ứng quy định tại Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg thì được phép chuyển cửa khu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, đồng thời được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch hoặc miễn trừ biện pháp tự vệ khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quyết định 1931/QĐ-BCT .

2. Về xác nhận thông tin Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan:

Qua kiểm tra, đối chiếu với Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan số CTBYN201709000294 ngày 29/9/2017 do Hiệp hội Thương gia xuất nhập khẩu công nghiệp hóa chất ngũ khoáng Trung Quốc gửi, Cục Giám sát quản lý về Hải quan xác nhận:

Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan số CTBYN201709000294 ngày 29/9/2017 do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Pride Việt Nam cung cấp phù hợp với thông tin trên Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do Hiệp hội Thương gia xuất nhập khẩu công nghiệp hóa chất ngũ khoáng Trung Quốc gửi Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội căn cứ bản chính Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan số CTBYN201709000294 ngày 29/9/2017 do Công ty nộp và bộ hồ sơ nhập khẩu để giải quyết thủ tục hải quan theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

(Gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan sCTBYN201709000294 ngày 29/9/2017).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương);
- Cục Hải quan TP. Hà Nội (để biết);
- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Pride Việt Nam (Đ/c: Số BT.13, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội) (thay trả lời);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

Q. CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

THÔNG BÁO

V/V ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ CHÍNH THỨC

Theo quy định của Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam (Pháp lệnh về tự vệ) và Nghị định 150/2003/NĐ-CP ngay 08 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ, Bộ Công Thương thông báo nội dung chi tiết về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ như sau:
...
9. Cơ chế kiểm soát nhập khẩu đối với tôn màu

9.1. Quy định về cửa khẩu

Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 11 năm 2013, Bộ Công Thương quy định như sau:

- Để được áp dụng: (1) mức thuế tự vệ trong hạn ngạch nhập khẩu đã phân bổ tại Mục 63; và (2) miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu chất lượng cao quy định tại mục 8, việc nhập khẩu tôn màu và các thủ tục hải quan chỉ được thực hiện tại các cảng tại Thành phố Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Tôn màu có xuất xứ từ tất cả các nước/vùng lãnh thổ khi nhập khẩu vào Việt Nam tại các cảng còn lại chịu mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2477/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2477/GSQL-GQ1

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364718