• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2485/BXD-KTXD năm 2016 về thanh toán, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2485/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2485/BXD-KTXD
V/v: thanh toán, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Pacific

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 420/TBD-KTKH ngày 6/9/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Pacific về việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Đối với hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết và được thanh toán theo tỷ lệ % giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết. Vì vậy đối với trường hợp như nêu tại văn bản số 420/TBD-KTKH, các bên căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết, quy định của nhà nước có liên quan làm cơ sở thanh toán hợp đồng xây dựng.

Công ty cổ phần Đầu tư Pacific căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD (S)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2485/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2485/BXD-KTXD

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331493