• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 249/BXD-KTXD năm 2015 về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A6 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 249/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/BXD-KTXD
V/v chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A6 thuộc DA ĐTXD đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1568/VEC–TĐ ngày 17/5/2013 của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải về việc cho ý kiến áp dụng chỉ số giá nhân công xây dựng cho các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai trên cơ sở thông báo chỉ số giá nhân công xây dựng do Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng cung cấp. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá nhân công xây dựng:

- Việc xác định chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A6 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Viện Kinh tế xây dựng thông báo từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2014 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá nhân công xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng;

- Các chỉ số giá nhân công xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá nhân công trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu.

2. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) của gói thầu A6 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam căn cứ ý kiến trên để quyết định việc áp dụng chỉ số giá nhân công xây dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của gói thầu, phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Viện Kinh tế xây dựng;
- Lưu: VT, KTXD (Nh6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 249/BXD-KTXD ngày 06/02/2015 của Bộ Xây dựng)

Chỉ số giá nhân công xây dựng áp dụng cho gói thầu A6 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Thời điểm gốc tháng 4/2009 = 100%

STT

Thời điểm

Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình (Huyện Văn Yên – Tỉnh Yên Bái)

1

Tháng 6 / 2013

215,38

2

Tháng 7 / 2013

215,38

3

Tháng 8 / 2013

215,38

4

Tháng 9 / 2013

215,38

5

Tháng 10 / 2013

215,38

6

Tháng 11 / 2013

215,38

7

Tháng 12 / 2013

215,38

8

Tháng 1 / 2014

215,38

9

Tháng 2 / 2014

215,38

10

Tháng 3 / 2014

215,38

11

Tháng 4 / 2014

215,38

12

Tháng 5 / 2014

215,38

13

Tháng 6 / 2014

215,38

14

Tháng 7 / 2014

215,38

15

Tháng 8 / 2014

215,38

16

Tháng 9 / 2014

215,38

17

Tháng 10 / 2014

215,38

18

Tháng 11 / 2014

215,38

19

Tháng 12 / 2014

215,38

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 249/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 06/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 249/BXD-KTXD

234

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266024