• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 249/VPCP-TTĐT năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 249/VPCP-TTĐT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/VPCP-TTĐT
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Công an;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong tháng 12 năm 2020, Báo Lao động có loạt bài điều tra phản ánh nhiều cổng thanh toán quốc tế như Paypal, Payoneer,... hiện vẫn chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhưng đang trở thành công cụ đắc lực cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp, rửa tiền, trốn tránh trách nhiệm nộp thuế theo quy định của Nhà nước.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình có ý kiến chỉ đạo giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra vấn đề báo nêu, nghiên cứu sớm có biện pháp quản lý tình trạng giao dịch tài chính bất hợp pháp, trốn thuế qua các cổng thanh toán quốc tế hoạt động trái pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Thường trực Trương Hoà Bình;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Xuân Thành; các Vụ: KTTH, NC;
- Lưu: VT, TTĐT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 249/VPCP-TTĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 12/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 249/VPCP-TTĐT

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
462176