• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật khoáng sản

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 250/GSQL-GQ1 năm 2019 về xuất khẩu cát từ nội địa vào khu chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 250/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu cát từ nội địa vào khu chế xuất

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2034/HQHCM-GSQL và công văn số 2912/HQHCM-GSQL của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc liên quan đến việc xuất khẩu cát từ nội địa và khu chế xuất, Cục Giám t quản về hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 15/9/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9826/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong đó có nội dung “Việt Nam tiếp tục thực hiện chủ trương không xuất khẩu mọi loại cát ra nước ngoài.”

Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

Điều 30. Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất
...
3. Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 250/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 24/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 250/GSQL-GQ1

234

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406325